Banner

Chào mừng bạn đến với level 1. Chúc bạn sớm giải được mật thư này.

Bản tin:

BelOw the Yard iS a Cute dOg which is rUnning To the tree.

Chìa khóa:

Em nào thấy mình lùn thì đi chỗ khác chơi.

Mật thư