Website Banner

Mật thư

Nơi "thử trình" của các Hướng Đạo Sinh

Chào mừng các bạn đã đến với trang web dành riêng cho kỹ năng giải mật thư của các Hướng Đạo Sinh.

Ở đây, các bạn sẽ được thử sức qua các mật thư có độ khó tăng dần qua các level. Cách chơi khá đơn giản, sẽ có 1 bản tin và chìa khóa, từ đó mà tìm ra mật thư, nhập vào khung trống. Lưu ý mật thư viết không dấu, có thể có dấu cách giữa các từ.

Mặc dù đây là một cuộc chơi nhỏ, nhưng để tránh cho cuộc chơi mất đi tính hấp dẫn, ban quản trị trang web không khuyến khích việc tiết lộ mật khẩu của các level cũng như cách giải của các level đó. Việc giải thích, gợi ý cách giải sẽ do các Trưởng trong đoàn đảm nhận.

Nhân đây, chúng tôi cũng xin kêu gọi quý Trưởng các đơn vị, cũng như tráng sinh gửi các mẫu mật thư mới lạ, đóng góp phần mình vào cuộc chơi nhỏ của các em. Các mật thư đóng góp, xin gửi về địa chỉ: matthuthieusinh@gmail.com Chúng tôi sẽ xem xét độ khó và sắp xếp cho phù hợp.

Thân ái,

Giờ thì bạn đã sẵn sàng chưa, chúng ta cùng đến với cuộc chơi nào.

 
GO

Vài lời hướng dẫn thêm về cách chơi:

- Các bạn giải mật thư, nhập vào khung trống. Khoảng cách giữa 2 từ có hoặc không đều chấp nhận được.

- Chữ viết hoa hay viết thường đều chấp nhận được.

- Trong trường hợp bạn chơi giữa chừng, muốn quay lại, thì nên lưu URL (trên khung địa chỉ lại), và sau đó chơi tiếp thì copy & paste ra.

Ví dụ, địa chỉ màn đầu là: http://matthu.net/level1.php. Màu xanh là phần cố định, phần thay đổi sẽ là phần màu đỏ. Bạn có thể copy nguyên đường dẫn dài, hoặc là chỉ cần nhớ phần thay đổi để khi khác tiếp tục là được.

Copyright © by NaiTT.